Toeta oreli taastamist ja saa nimelise vile omanikuks. Nimeline vile sobib kingiks, lahkunu mälestuseks või investeeringuks tulevikku.
Jõelähtme Kirikumõisa Sihtasutus (SA) valis oma esimeseks ettevõtmiseks Gustav Normanni valmistatud oreli korda tegemise. Orel lõhuti II maailmasõja ajal ning käepäraste vahenditega seati see mängukõlbulikuks pärast sõda. Viimased 25 aastat on orel vaikinud, sest puudu on hulk vilesid ja instrument vajab nii uuendamist kui ka restaureerimist.
Jõelähtme kiriku oreli kavandi ja dispositsiooni autor on professor Andres Uibo. Pilli ja oreliprospekti restaureerimine läheb maksma ligi 250 000 eurot.
Orelimeistriga lepingu sõlmimise järel peab SA tasuma vähemalt 10 protsenti tööde kogumaksumusest. Seepärast algatab SA orelivilede müügi.
Orelil on ühtekokku 17 registrit, üks register sisaldab 56 vilet ja pedaaliregistris on 30 vilet. Oreli vilede hinnad algavad 30 eurost ning all olev tabel kajastab vilede koguarvu ja soetamist. Iga toetaja nimi kirjutatakse kirikus asuvasse spetsiaalsesse raamatusse ning konkreetse ostetud vile kohta väljastatakse elektrooniline või pabersertifikaat. Sertifikaadi kättesaamiseks palume ühendust võtta SAga meiliaadressil joelahtme@kirikumoisa.eu.
Oreli uuendamiseks ostetud vilesid võib soetada või kinkida:
  • rõõmuks ja tänuks;
  • sünni-, ristimise-, laulatuse- või leeripäevaks;
  • lahkunu mälestuseks;
  • perekondlikeks tähtpäevadeks;
  • investeeringuks tulevasele põlvele

Lisaks oreliviledele on võimalik toetada mängupuldi valmimist. Annetaja nimi jäädvustatakse mängupuldile.

Foto orelist enne II maailmasõda

Kuldannetaja aunimetuse saab inimene, kes on annetanud 5400 eurot või rohkem. Summa on tänase päeva ekvivalent 100 grammise kuldplaadi maksumusele. Kuldannetaja nimi koos annetuse suurusega jäädvustatakse oreli külgseinale ja see säilib seal kuni püsivad orel ja kirik. Kuldannetaja saab nimelise sertifikaadi, mis saadetakse talle postiga kodusele aadressile.

Annetuse tegemiseks mine lehele “Toeta”

Kuula, millist häält teeb oreli register:
Bourdon 16‘, Principal 8‘, Rohrflöte 8‘, Octave 4‘, Nazard 2 2/3‘, Octave 2‘, Terz 1 3/5‘, Mixtur 4X‘, Gedact 8‘, Flauto 4‘, Principal 4‘, Waldflöte 2‘, Sifflöte 1 1/3‘, Dulzian 8‘, Subbass 16‘, Octavbass 8‘, Choralbass 4‘, Posaune 16‘.

Vilede tabel

Vilede asukohtVilede arvTüki hindToetusega vilede arv
Prospektiviled21alates 80021
Bourdon 16 C-h244005
Bourdon 16 c'-g'''32400
Principal 8 C-h243006
Principal 8 c'-g'''32300
Rohrflöte 8 C-h242003
Rohrflöte 8 c'-g'''32200
Oktave 4 C-h241502
Oktave 4 c'-g'''32150
Nazard 2 2/3 C-h241301
Nazard 2 2/3 c'-g'''32130
Octave 2 C-h2410016
Octave 2 c'-g'''32100
Terz 1 3/5 C-h24808
Terz 1 3/5 c'-g'''3280
Mixtur 4X C-h242502
Mixtur 4X c'-g'''32250
Gedact 8 C-h242501
Gedact 8 c'-g'''32250
Flauto 4 C-h241507
Flauto 4 c'-g'''32150
Principal 4 C-h242002
Principal 4 c'-g'''32200
Waldflöte 2 C-h241302
Waldflöte 2 c'-g'''32130
Sifflöte 1 1/3 C-h243024
Sifflöte 1 1/3 c'-g'''323018
Dulzian 8 C-h24200
Dulzian 8 c'-g'''32200
Pedaal, Subbass 16
30350
Pedaal, Octavbass 8
302004
Pedaal, Choralbass 4
3010012
Pedaal, Posaune 16
3040011
Mängupult140000